Náhradní plněníCo znamená pojem "Náhradní plnění"?

Náhradní plnění přesně definuje §81 zákona č.435/2004 Sb. Obecně existuje povinnost všech zaměstnavatelů (firem, organizací, podniků...), kteří zaměstnávají více než 25 osob, zaměstnávat také osoby se zdravotním postižením. Pokud tyto osoby zaměstnavatel z jakéhokoliv důvodu nezaměstnává nebo nemůže zaměstnávat, a má přitom více než 25 zaměstnanců, může si tuto povinnost splnit buď odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením nebo odvodem do státního rozpočtu. Zákon č.435/2004 Sb. dále upravuje tzv. prováděcí vyhláška č.518/2004 Sb.                  Jde o Vaše peníze! 

                         Využijte veškerých zákonných možností, jak ušetřit

                                           a přesto podpořit osoby se zdravotním postižením.

Jsme firma, která zaměstnává více než 60% osob se zdravotním postižením. Tím přispívá ke snížení nezaměstnanosti  a snižuje státní výdaje plynoucí na podporu zaměstnanosti osob se zdravotním postižením.

Požadujete-li započítat Vaši objednávku do náhradního plnění, uveďte v objednávce do kolonky "Jiná sdělení" heslo "NÁHRADNÍ PLNĚNÍ". V opačném případě nebude vaše objednávka zahrnuta do stanoveného limitu dodavatele a nebudete moci si objednávku do náhradního plnění započítat.

 

Příklad výpočtu:  pro rok 2019

Počet zaměstnanců
ve společnosti
Nutný počet zaměstnanců
se ZPS (4%)
Odvod v Kč
(2,5 x průměrná mzda
a tím úspora při nákupu
25 1 78062,50 Kč
75 3 234187,50 Kč
200 8 624500,00 Kč

Počet zaměstnanců
ve společnosti
Nutný počet zaměstnanců
se ZPS (4%)
Výše odběru od spol. zaměstnávající
více jak 25 zaměstnanců s min. 50% ZPS
(7 x průměrná mzda)
25 1 218575 Kč
75 3 655725 Kč
200 8 1748600 Kč  
Náhradní plnění pro odběratele představuje reálnou finanční úsporu ve výši 35,7%
  (slevu z odebraného zboží nebo služeb - 2,5 / 7 * 100) na odvodu do státního rozpočtu.

  V roce 2017 tato částka představuje 2,5 * 31225 = 78062,50 Kč bez DPH za každého povinného zaměstnance.

Průměrná měsíční mzda za 1. až 3. čtvrtletí 2018 činí 31225 Kč.

 Školákům a studentům dodáme školní batohy i školní potřeby. Pro Vaši kanceláři dodáme široký sortiment kancelářských potřeb. Máte problém se zády? Vyberte si ze široké nabídky kancelářských židlí. Dodáváme i veškeré vybavení pro dílny, sklady, kanceláře za zajímavé ceny.

10. 12. 2023